DE BUDGETGAZET

OCMW Brugge | Dienst Budget- en Schuldhulpverlening | budgetgazet@ocmw-brugge.be | +3250327369

WAT WEET JE OVER…

18 (financiële) begrippen uit de workshop “Straks jij, je eigen budget op een rij!” kort toegelicht.

TELECOM

 • Roaming

Sinds 15 juni 2017 zijn de tarieven die je betaalt om te bellen, sms’en en surfen op een buitenlands netwerk in de EU-zone afgeschaft. De inbegrepen data van je abonnement gebruik je binnen de Europese Unie (Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk (na de Brexit) en kleinere deelstaten niet inbegrepen)  aan “Belgische voorwaarden”.

Hou ook in het buitenland de limieten van je abonnement in de gaten. Het is niet de bedoeling dat je plots meer gaat gebruiken omdat je op vakantie bent. Je mobiele limieten overschrijden blijft nog altijd duur.

Bel je vanuit België naar het buitenland, dan betaal je de internationale tarieven.

 • Easy Switch

Dankzij Easy Switch regelt je nieuwe telecomoperator je overstap van begin tot eind. Je kan easy switchen voor al je diensten, als je minstens internet of digitale tv hebt.

Indien je klant bent bij verschillende operatoren, zal je een aantal daarvan zelf moeten opzeggen. De Easy Switch-procedure werkt slechts voor één oude en één nieuwe operator.

 • Onbeperkt surfen

Als operatoren adverteren met ‘onbeperkt’ downloaden, houdt dat in dat de gebruiker zoveel mag downloaden als hij wil, maar in de kleine lettertjes staan toch beperkingen. Buitensporig verbruik wordt vaak bestraft met een tragere verbinding. Ook bij onbeperkt sms’en is er soms toch een begrenzing.

BOODSCHAPPEN

 • Witte producten, huismerken en merkproducten

– Dé budgetproducten heten in de volksmond witte producten. Ze garanderen een scherpe prijs en zijn soms tot 60% goedkoper dan merkproducten.

– Huismerken worden gemaakt voor warenhuizen. Gemiddeld betaal je 30% minder dan voor een merkproduct.

– Merkproducten garanderen niet meer kwaliteit, wel een hogere prijs. De vele (soms dure) marketingcampagnes worden doorgerekend aan de klant.

 • Bioproducten

Bioproducten zijn alleen voedingsmiddelen. De term ‘biologisch’ mag worden gebruikt voor producten uit de (pluim)veeteelt, vis, landbouwproducten en diervoeder. Ook teeltmateriaal en zaaizaad kan biologisch zijn. 

Als je puur naar de cijfers kijkt die jaarlijks door onderzoeksbureau GfK (het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut) worden verspreid, dan kom je tot een gemiddelde meerprijs van 30% voor biologische producten. In praktijk zijn er grote verschillen afhankelijk van de producten die je vergelijkt, met soms helemaal geen verschil.

 • Voordeelverpakkingen

Lees hier onze bevindingen over voordeelverpakkingen.

HUISVESTING

 • Huurwaarborg

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.

Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Opgelet: vanaf januari 2019 wijzigen de regels in verband met de huurwaarborg! Nieuw is het optrekken van de huurwaarborg van 2 naar drie maanden en de anonieme renteloze huurwaarborgregeling.

 • Plaatsbeschrijving

In een plaatsbeschrijving wordt, bij aanvang van de huur, de staat van de woning gedetailleerd, en kamer per kamer beschreven. Een plaatsbeschrijving is pas geldig wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord gaan en het document ondertekenen.

Aarzel niet om zaken die later bij je vertrek tot discussie zouden kunnen leiden heel nauwkeurig op te nemen in de plaatsbeschrijving, zoals bijvoorbeeld “krassen in het parket van de woonkamer naast de deur”.

Je kan voor het opmaken een landmeter-expert in onroerende goederen, een vastgoedmakelaar of  vastgoeddeskundige inschakelen. De eigenaar en de huurder betalen normaal gezien elk de helft van de kosten voor deze experts.

Je kan ook zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Die is enkel geldig, als je enkele regels volgt. Hiervoor verwijzen wij naar het My Rent op de website van de FOD Financiën. Via My Rent kan je elektronisch een huurcontract en een plaatsbeschrijving opstellen en versturen.

 • Huurindexatie

De huurprijs van een woning of appartement wordt geïndexeerd aan de hand van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen. De huurwetgeving voorziet in een verplichte formule om een indexatie door te voeren:

geïndexeerde huur = (basishuurprijs x nieuwe index)
aanvangsindex

De huur mag  pas worden geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, anders gezegd de datum waarop het goed ter beschikking werd gesteld van de huurder (meestal later dus dan de ondertekening van de huurovereenkomst).

ENERGIE

 • Groene stroom

Groene energie is een verzamelnaam voor stroom die duurzaam wordt opgewekt. Dit via energiebronnen die onuitputtelijk zijn en dus nooit opraken. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn: waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa en vloeibare biobrandstoffen.

Groene energie is niet duurder is dan grijze energie (opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals kolen en gas). 

 • Jaarafrekening

Een afrekening is gebaseerd op een meteropname die jaarlijks gebeurt door ofwel een meteropnemer of door jezelf.

Je leverancier stelt de afrekening op aan de hand van de meterstanden die je netbeheerder hem bezorgt. De netbeheerder stuurt tweejaarlijks een meteropnemer en in de tussenliggende jaren een meteropnamekaart

Een afrekening dient om het verschil te corrigeren tussen de betaalde voorschotten (gebaseerd op een geschat verbruik) en de kosten voor je werkelijk verbruik.

 • Dag- en nachtmeter

Als je 2 elektriciteitsmeters hebt, beschik je over een dag- en nachtmeter.

De dagmeter meet het elektriciteitsverbruik tussen 6 en 21 u. of tussen 7 en 22 u., afhankelijk van je gemeente en netbeheerder.

De nachtmeter meet tussen 21 en 6 u. of tussen 22 en 7 u. Ook het verbruik tijdens het weekend wordt op je nachtmeter geregistreerd.

Opgelet: het verbruik op een wettelijke feestdag die tijdens de week valt, wordt op de dagmeter geregistreerd. Je meter schakelt automatisch van dag naar nacht en omgekeerd. 

Leveranciers bieden een aparte prijs aan als je 2 meters hebt. Het nachtverbruik is goedkoper omdat ‘s nachts minder elektriciteit verbruikt wordt.

KREDIETEN

 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan een lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage, en is te vergelijken met een intrest op jaarbasis.

Het houdt echter niet enkel rekening met de intresten, maar ook met alle andere kosten die te maken hebben met het krediet, zoals dossierkosten. De kredietgever mag naast het JKP geen extra kosten aanrekenen. Kosten die geen deel uitmaken van het krediet, zoals bijvoorbeeld extra kosten bij laattijdige terugbetaling, worden ook niet opgenomen in het JKP.

Met het JKP laat je toe de prijzen van kredieten vergelijken, zonder rekening te houden met het bedrag en de looptijd van het krediet.

Het JKP geeft echter niet altijd de reële prijs van een krediet weer,  je weet niet altijd op voorhand wanneer je geld zal opnemen en wanneer je dat opgenomen bedrag zal terugbetalen.

 • Kredietopening

Het is een soepele maar peperdure formule. Ze lijkt aanlokkelijk maar vóór je het weet, zit je in een schuldenspiraal. Blijf weg van dit krediet of maak er verstandig gebruik van.

Met een kredietopening beschik je over een geldreserve (vaak met kredietkaart) die je kunt gebruiken in functie van je behoeften. 

Het is vaak moeilijk de totale kost van het krediet te bepalen aangezien de uit te voeren berekeningen ingewikkeld zijn. Bovendien worden er soms kosten aangerekend zonder dat je het doorhebt.

 • Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt beheerd door de Nationale Bank van België. Ze registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die werden afgesloten door personen in de privésfeer.

Kredietgevers zijn verplicht om elke nieuwe of gewijzigde lening aan deze kredietcentrale mee te delen. 

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren verzamelt ook gegevens over wanbetalingen. Als je 3 afbetalingen achterstaat op je lening of een bedrag 3 maanden niet betaalt, dan meldt je kredietgever dat aan de kredietcentrale. Idem als je voor langer dan 3 maanden in het rood blijft staan op je zichtrekening of het openstaande bedrag op je kredietkaart niet afrekent. De eerste keer dat je als wanbetaler in de kredietcentrale opgenomen wordt, brengt de kredietcentrale je hiervan persoonlijk op de hoogte.

AUTO

 • BA-verzekering auto

Bij een ongeval dekt de BA-autoverzekering de schade aan derden wanneer je (of je passagier) daarvoor aansprakelijk bent. Vandaar de naam BA of burgerlijke aansprakelijkheid. Als je een ongeval veroorzaakt met je auto, vergoedt je verzekeraar dus de tegenpartij. Deze verzekering is wettelijk verplicht. Zonder mag je wagen de openbare weg niet op.

 • Vrijstelling (franchise) autoverzekering

De franchise is het deel van het schadebedrag dat je zelf betaalt. Dat kan een vast bedrag of een percentage van het totaal van de schadevergoeding zijn. Het bedrag of percentage van de vrijstelling wordt vastgelegd bij het afsluiten van het verzekeringscontract. Is iemand anders verantwoordelijk voor de schade, dan moet die persoon de vrijstelling terugbetalen. Over het algemeen geldt: hoe duurder de auto, hoe hoger de vrijstelling.

 • Jaarlijkse verkeersbelasting

Eens je voertuig ingeschreven is moet je jaarlijks de verkeersbelasting betalen. Je ontvangt automatisch een aanslagbiljet.

Het bedrag van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt berekend aan de hand van tariefschalen per soort van voertuig. Jaarlijks worden deze tarieven geïndexeerd. De hoogte van het tarief hangt af van het vermogen van de motor in fiscale pk gerekend. 

 

%d bloggers liken dit: