DE BUDGETGAZET

OCMW Brugge | Dienst Budget- en Schuldhulpverlening | budgetgazet@ocmw-brugge.be | +3250327369

WABLIEF?

19 Financiële begrippen uit de workshop “Budgetteer & Profiteer” kort toegelicht.

TELECOM

 • Roaming

Sinds 15 juni 2017 zijn de tarieven die je betaalt om te bellen, sms’en en surfen op een buitenlands netwerk in de EU-zone afgeschaft. De inbegrepen data van je abonnement gebruik je binnen de Europese Unie (Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk (na de Brexit) en kleinere deelstaten niet inbegrepen)  aan “Belgische voorwaarden”.

Hou ook in het buitenland de limieten van je abonnement in de gaten. Het is niet de bedoeling dat je plots meer gaat gebruiken omdat je op vakantie bent. Je mobiele limieten overschrijden blijft nog altijd duur.

Bel je vanuit België naar het buitenland, dan betaal je de internationale tarieven.

 • Het sociaal telefoontarief

Het sociaal tarief is een korting op abonnementen voor vaste telefonie, gsm of internetaansluiting. Je kunt slechts van één sociaal tarief (telefoon, gsm of internet) gebruikmaken binnen hetzelfde huishouden. De maximale korting kan voor één persoon op verschillende abonnementen samen genomen worden. Ontdek de details en voorwaarden op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

 • Verbruikersprofiel

Een op de twee Belgen heeft een abonnement of betaalt een tarief dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Veel mensen hebben er geen idee van wat ze echt nodig hebben op het vlak van internet, telefoon, gsm en televisie. Ze kiezen voor een veel te uitgebreide formule of blijven jarenlang hangen aan een abonnement zonder te profiteren van de algemene prijsdalingen in de markt.

Met de simulator van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom (BIPT) vergelijk je gemakkelijk de verschillende telecomaanbiedingen vergelijken. Bepaal je verbruikersprofiel met de gegevens van je laatste factuur en het tariefvergelijkingsprogramma doet de rest.

BOODSCHAPPEN

 • Bioproducten

Bioproducten zijn alleen voedingsmiddelen. De term ‘biologisch’ mag worden gebruikt voor producten uit de (pluim)veeteelt, vis, landbouwproducten en diervoeder. Ook teeltmateriaal en zaaizaad kan biologisch zijn. 

Als je puur naar de cijfers kijkt die jaarlijks door onderzoeksbureau GfK (het grootste Duitse marktonderzoeksinstituut) worden verspreid, dan kom je tot een gemiddelde meerprijs van 30% voor biologische producten. In praktijk zijn er grote verschillen afhankelijk van de producten die je vergelijkt, met soms helemaal geen verschil.

 • Het afleidingseffect (neuromarketing)

Bedrijven bieden vaak een extra optie aan om je aan te moedigen het duurste product te kopen. En dat werkt.

Gedragseconoom Dan Ariely toonde dit aan door honderd studenten te vragen welke aanbieding van The Economist hun voorkeur had: alleen een abonnement op de online versie voor 59 dollar, alleen de papieren versie voor 125 dollar of een online én print-abonnement ook voor 125 dollar. Ze kozen massaal voor het online- en printabonnement, maar haalde Ariely de aanbieding voor de gedrukte versie weg, dan koos de meerderheid voor het veel goedkopere online abonnement.

 • Nudging in de supermarkt

Nudging is een methode om met ‘een klein duwtje in de rug’ bepaald gedrag te bevorderen. Een product staat nooit zomaar op een bepaalde plaats in een supermarkt. Winstgevende producten op ooghoogte of bij de kassa sturen het koopgedrag. Muziek of geuren geven ons een goed gevoel, zodat we langer blijven winkelen en meer kopen.

 

HUISVESTING

 • Huurwaarborg

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.

Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Opgelet: vanaf januari 2019 wijzigen de regels in verband met de huurwaarborg! Nieuw is het optrekken van de huurwaarborg van 2 naar drie maanden en de anonieme renteloze huurwaarborgregeling.

 • Plaatsbeschrijving

In een plaatsbeschrijving wordt, bij aanvang van de huur, de staat van de woning gedetailleerd, en kamer per kamer beschreven. Een plaatsbeschrijving is pas geldig wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord gaan en het document ondertekenen.

Aarzel niet om zaken die later bij je vertrek tot discussie zouden kunnen leiden heel nauwkeurig op te nemen in de plaatsbeschrijving, zoals bijvoorbeeld “krassen in het parket van de woonkamer naast de deur”.

Je kan voor het opmaken een landmeter-expert in onroerende goederen, een vastgoedmakelaar of  vastgoeddeskundige inschakelen. De eigenaar en de huurder betalen normaal gezien elk de helft van de kosten voor deze experts.

Je kan ook zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Die is enkel geldig, als je enkele regels volgt. Hiervoor verwijzen wij naar het My Rent op de website van de FOD Financiën. Via My Rent kan je elektronisch een huurcontract en een plaatsbeschrijving opstellen en versturen.

 • Huurindexatie

De huurprijs van een woning of appartement wordt geïndexeerd aan de hand van de schommelingen van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen. De huurwetgeving voorziet in een verplichte formule om een indexatie door te voeren:

geïndexeerde huur = (basishuurprijs x nieuwe index)
aanvangsindex

De huur mag  pas worden geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, anders gezegd de datum waarop het goed ter beschikking werd gesteld van de huurder (meestal later dus dan de ondertekening van de huurovereenkomst).

 • Sociale huisvesting

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen in op de private huurmarkt en een sociale huisvestingsmaatschappiij heeft zijn eigen patrimonium die ze toewijzen aan personen die zijn ingeschreven op hun wachtlijst.

Er is ook een verschil in het gebruik van de wachtlijst. Het sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem naar kandidaat-huurders. De kandidaat-huurder krijgt punten voor het huidige inkomen en de huisvestingssituatie. Op deze manier, komen de mensen met de hoogste woonnood het eerst aanbod.

Bij de sociale huisvestingsmaatschappij wordt er gewerkt met een chronologische wachtlijst. Dit houdt in dat iedereen die voor je op de wachtlijst werd ingeschreven eerst aan de beurt kan komen, voordat er een woning wordt toegewezen.

Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt de huurprijs berekend op basis van je inkomsten.

In het sociaal verhuurkantoor betaalt de huurder dezelfde huurprijs aan het sociaal verhuurkantoor, als het SVK aan de eigenaar betaalt. De huurprijs kan wel verminderen door middel van een huursubsidie die vanuit het SVK wordt aangevraagd. De aanvraag voor de huursubsidie wordt individueel bekeken, want niet iedereen komt in aanmerking…

ENERGIE

 • Groene stroom

Groene energie is een verzamelnaam voor stroom die duurzaam wordt opgewekt. Dit via energiebronnen die onuitputtelijk zijn en dus nooit opraken. Voorbeelden van groene energiebronnen zijn: waterkracht, windenergie, zonne-energie, aardwarmte, getijdenenergie, biomassa en vloeibare biobrandstoffen.

Groene energie is niet duurder is dan grijze energie (opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals kolen en gas). 

 • Jaarafrekening

Een afrekening is gebaseerd op een meteropname die jaarlijks gebeurt door ofwel een meteropnemer of door jezelf.

Je leverancier stelt de afrekening op aan de hand van de meterstanden die je netbeheerder hem bezorgt. De netbeheerder stuurt tweejaarlijks een meteropnemer en in de tussenliggende jaren een meteropnamekaart

Een afrekening dient om het verschil te corrigeren tussen de betaalde voorschotten (gebaseerd op een geschat verbruik) en de kosten voor je werkelijk verbruik.

 • Budgetmeter

Met een budgetmeter kun je je energieverbruik (van elektriciteit of aardgas) via voorafbetalingen opvolgen.

Het systeem werkt met een oplaadbare kaart, die het best te vergelijken is met een protonkaart of met een prepaidkaart van een gsm. Je laadt de kaart op voorhand op. Je kunt dan, nadat je de kaart in de budgetmeter hebt ingebracht, voor het opgeladen bedrag elektriciteit of aardgas verbruiken.

Voor elke meter heb je een aparte oplaadkaart. De oplaadkaarten van elektriciteit en aardgas verschillen van kleur. De blauwe oplaadkaart is voor elektriciteit en de gele oplaadkaart voor aardgas.

Je betaalt voor je verbruik:

–  de sociale maximumprijs als je daar recht op hebt.

–  in de andere gevallen: een vastgelegde prijs (het gemiddelde van de prijzen van de commerciële leveranciers). Dit is zeker niet het goedkoopste tarief op de markt. Als je geen schulden meer hebt bij de netbeheerder, is het dan ook de moeite om terug op zoek te gaan naar een leverancier die goedkopere prijzen aanbiedt. De goedkoopste leverancier vind je via de V-test van de VREG.

 

KREDIETEN

 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal aan een lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage, en is te vergelijken met een intrest op jaarbasis.

Het houdt echter niet enkel rekening met de intresten, maar ook met alle andere kosten die te maken hebben met het krediet, zoals dossierkosten. De kredietgever mag naast het JKP geen extra kosten aanrekenen. Kosten die geen deel uitmaken van het krediet, zoals bijvoorbeeld extra kosten bij laattijdige terugbetaling, worden ook niet opgenomen in het JKP.

Met het JKP laat je toe de prijzen van kredieten vergelijken, zonder rekening te houden met het bedrag en de looptijd van het krediet.

Het JKP geeft echter niet altijd de reële prijs van een krediet weer,  je weet niet altijd op voorhand wanneer je geld zal opnemen en wanneer je dat opgenomen bedrag zal terugbetalen.

 • De nulstelling

Bij het openen van een krediet van onbepaalde duur of met een looptijd van meer dan 5 jaar, wordt er een termijn van nulstelling vastgelegd. Dat betekent dat je uiterlijk tegen het einde van die termijn het volledige debetsaldo moet terugbetalen. Zo wordt het onmogelijk om de terugbetaling van de opgenomen kredieten oneindig te laten aanslepen, en is de kans op een schuldenberg kleiner. Van zodra je schuld op nul teruggebracht is, begint een nieuwe nulstellingstermijn te lopen.

 • Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt beheerd door de Nationale Bank van België. Ze registreert alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten die werden afgesloten door personen in de privésfeer.

Kredietgevers zijn verplicht om elke nieuwe of gewijzigde lening aan deze kredietcentrale mee te delen. 

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren verzamelt ook gegevens over wanbetalingen. Als je 3 afbetalingen achterstaat op je lening of een bedrag 3 maanden niet betaalt, dan meldt je kredietgever dat aan de kredietcentrale. Idem als je voor langer dan 3 maanden in het rood blijft staan op je zichtrekening of het openstaande bedrag op je kredietkaart niet afrekent. De eerste keer dat je als wanbetaler in de kredietcentrale opgenomen wordt, brengt de kredietcentrale je hiervan persoonlijk op de hoogte.

BUDGETPLANNING

 • Apps om je budget onder controle te houden

Lees hier onze bevindingen in verband met budgetapps.

 • Kakeibo

Lees hier onze bevindingen in verband met kakeibo.

 • Spaarbuffer

Het blijft verstandig om geld te sparen voor onvoorziene omstandigheden. Dit is je spaarbuffer. Meestal raden we een spaarbuffer aan van 3 tot 6 maanden nettoloon.

%d bloggers liken dit: