OCMW Brugge zet vrijwilligers in om Bruggelingen met administratieve vragen of problemen te ondersteunen.


PRO DUO MENU


WAT DOET EEN PRO DUO VRIJWILLIGER (NIET)?

Een Pro Duo vrijwilliger helpt je je thuisadministratie op orde te brengen als je (tijdelijk) het overzicht bent kwijtgeraakt.

Samen met jou gaat een vrijwilliger aan de slag om bijvoorbeeld:

  • Papieren te ordenen,
  • Een klasseersysteem op punt te zetten,
  • Moeilijke brieven en documenten te helpen begrijpen,
  • Mee te gaan naar diensten of organisaties,
  • Online informatie op te zoeken,

Daarnaast maakt de vrijwilliger ook graag tijd vrij voor een deugddoende babbel.

BELANGRIJK: Een Pro Duo vrijwilliger is geen hulpverlener, psycholoog of therapeut, maar iemand die zich belangeloos inzet om jou te helpen. Hij/zij staat jou met raad en daad bij en neemt geen taken over.

Dit doet een Pro Duo vrijwilliger niet:

  • Budgetbeheer
  • Papieren meenemen naar huis
  • Contact opnemen met eventuele schuldeisers
  • Optreden als vertegenwoordiger

Bij complexe (administratieve) problemen verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening.

TERUG NAAR PRO DUO MENU


GOED OM WETEN

Ondersteuning op maat

De ondersteuning door een vrijwilliger kan kortlopend of voor een langere periode zijn. Dit hangt af van jouw specifieke vragen en wensen en van de beschikbaarheid van de vrijwilliger.

Jij kan op elk moment aangeven wanneer en hoe je de samenwerking met jouw vrijwilliger graag verder ziet verlopen of eventueel wenst af te ronden.

Geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger

Voor de vrijwilliger geldt de geheimhoudingsplicht. Hij/zij mag niets bekendmaken wat hem/haar nadrukkelijk of stilzwijgend werd
toevertrouwd of wat hij/zij gezien of gehoord heeft. Ook na het beëindigen van zijn/haar engagement geldt deze zwijgplicht.

Het schenden van het beroepsgeheim is een misdrijf.

TERUG NAAR PRO DUO MENU


WIE KAN BEROEP DOEN OP EEN PRO DUO VRIJWILLIGER?

Elke Bruggeling (met een beperkt sociaal netwerk) die het (tijdelijk) moeilijk heeft om zijn thuisadministratie op te volgen kan ondersteuning krijgen van een Pro Duo vrijwilliger.

TERUG NAAR PRO DUO MENU


HOE KAN JE ONDERSTEUNING VAN EEN VRIJWILLIGER AANVRAGEN?

Administratieve ondersteuning door een Pro Duo vrijwilliger kan enkel opgestart worden na doorverwijzing van een hulpverlener/doorverwijzer. (thuiszorgdienst, begeleidingsdienst,…)

Aanmeldingen gebeuren enkel via dit online formulier. Na aanmelding wordt bekeken als er een vrijwilliger beschikbaar is.

Wil je als Bruggeling beroep doen op een Pro Duo vrijwilliger maar heb je geen hulpverlener of doorverwijzer die je kan aanmelden? Neem contact met ons op via produo@ocmw-brugge.be of bel naar 050/32 73 83 (coördinator Bart Van Troye).

TERUG NAAR PRO DUO MENU

 


INFO VOOR KANDIDAAT-VRIJWILLIGERS

Ontdek hoe je vrijwilliger kan worden in deze brochure.

Klik hier om je op te geven als kandidaat-vrijwilliger.

TERUG NAAR PRO DUO MENU


INFO VOOR HULPVERLENERS

Klik hier voor de Pro Duo infogids voor hulpverleners.

TERUG NAAR PRO DUO MENU


PRO DUO IN DE PERS

TERUG NAAR PRO DUO MENU


INTERVIEW STADSMAGAZINE BRUGGE

TERUG NAAR PRO DUO MENU


TERUG NAAR PRO DUO MENU