VRIJWILLIGERSFICHE

Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen dien je als vrijwilliger een uittreksel uit het strafregister (model 595, het basismodel) voor te leggen. Je kan dit document online aanvragen via het e-loket van je gemeente.

Opgelet: Je hebt het uittreksel uit het strafregister (model 595, het basismodel) nodig in PDF-formaat om deze vrijwilligersfiche te kunnen vervolledigen.

Heb je vragen of problemen bij het invullen van dit aanmeldingsformulier? Contacteer ons via produo@ocmw-brugge.be of T 050/32 73 83 (Bart Van Troye, coördinator Pro Duo)