Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen dien je als vrijwilliger een uittreksel uit het strafregister (model 595, het basismodel) voor te leggen. Je kan dit document online aanvragen via het e-loket van je gemeente.

Opgelet: Je hebt het uittreksel uit het strafregister (model 595, het basismodel) nodig in PDF-formaat om deze vrijwilligersfiche te kunnen vervolledigen.

Heb je vragen of problemen bij het invullen van deze vrijwilligersfiche? Contacteer ons via produo@ocmw-brugge.be of T 050/32 73 83 (Bart Van Troye, coördinator Pro Duo)