Vrijwilligerswerking Pro Duo is een initiatief van de dienst budget- en schuldhulpverlening van OCMW Brugge. We zijn er voor elke Bruggeling die het (tijdelijk) moeilijk heeft om zijn thuisadministratie op te volgen.

Belangrijk!

  • Een vrijwilliger is geen hulpverlener, psycholoog of therapeut, wel iemand die zich belangeloos inzet om de hulpvrager te ondersteunen, dit zonder taken over te nemen.
  • Een vrijwilliger doet geen budgetbeheer.
  • Een vrijwilliger helpt papieren begrijpen en ordenen maar neemt geen papieren mee naar huis.
  • Een vrijwilliger treedt niet op als vertegenwoordiger.
  • Een vrijwilliger neemt geen contact op met eventuele schuldeisers.
  • Bij complexe (administratieve) problemen verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening.

Via dit aanmeldingsformulier kan je als hulpverlener jouw cliënt aanmelden voor administratieve ondersteuning door een Pro Duo vrijwilliger.

Heb je vragen of problemen bij het invullen van dit aanmeldingsformulier? Twijfel je als iemand al dan niet aanmerking komt voor ondersteuning door een vrijwilliger?  Contacteer ons via produo@ocmw-brugge.be of T 050/32 73 83 (Bart Van Troye, coördinator Pro Duo)