BELASTINGAANGIFTE 2022

Enkele nuttige tips voor je belastingaangifte van 2022 (inkomsten 2021).

 Een eerste tip is om in je agenda de volgende uiterste datums voor het indienen van je aangifte te omcirkelen:

  • 30 juni voor de aangifte op papier of voor het papieren antwoordformulier van de vereenvoudigde aangifte in geval je wijzigingen hebt.
  • 15 juli voor het indienen via Tax-on-Web van de elektronische aangifte of van het antwoordformulier van de vereenvoudigde aangifte.
  • 30 september 2022 als je de belastingaangifte via een boekhouder of een fiscaal adviseur indient.

Als je geen opmerkingen hebt op je vereenvoudigde aangifte, moet je verder niets ondernemen. Kijk toch goed na of de fiscus rekening heeft gehouden met al je aftrekposten (kinderopvang, giften, terugvordering van de roerende voorheffing …).

Aandachtspunten voor de vereenvoudigde aangifte
Als je situatie gedurende het aanslagjaar is veranderd (aangifte van roerende of onroerende inkomsten, een hypothecaire lening, kosten voor kinderoppas …) dan krijg je geen vereenvoudigde aangifte meer, maar wel een papieren aangifte via de post of een bericht in je eBox om de aangifte via MyMinfin in te vullen.

Geef al je uitgaven aan (kosten voor oppas, giften, terugvordering van roerende voorheffing, pensioensparen …) zodat je geen enkel fiscaal voordeel onbenut laat.

Ook als je een vereenvoudigde aangifte hebt gekregen, controleer je best of al je uitgaven werden opgenomen en vul je indien nodig aan.

Pensioensparen
Wie aan pensioensparen doet, geniet van een fiscaal voordeel. De bedragen voor de aangifte 2022 en voor de stortingen die je doet in 2022 zijn identiek.

Een premie van 990 euro geeft je recht op een belastingvermindering van 30 %. Je kan ook een maximaal bedrag van 1270 euro storten voor een belastingvermindering van 25 %.

Uitgaven voor pensioensparen vermeld je in vak X van je fiscale aangifte.

Langetermijnsparen
Je kan een contract voor langetermijnsparen afsluiten via een verzekeringsmaatschappij. Dat geeft je recht op een belastingvoordeel van 30 % op de premies die je gedurende het inkomstenjaar hebt gestort. Je kan maximaal 2350 euro fiscaal aftrekken, afhankelijk ook van je inkomen. Dat bedrag is hetzelfde voor je aangifte van 2022 en voor de stortingen die je doet in de loop van 2022.

Deze uitgave moet je vermelden in vak IX van je belastingaangifte.

Kosten voor kinderopvang
Kosten voor opvang kunnen gedeeltelijk worden gerecupereerd via de belastingaangifte. Het bedrag geeft recht op een belastingvermindering.

Voor de aangifte van 2022 werd het bedrag van de aftrekbare uitgiften verhoogd tot 14 euro per dag en per kind van minder dan 14 jaar. De belastingvermindering bedraagt minstens 45 % op het totale bedrag. Alleenstaande ouders en ouders met lage inkomsten kunnen tot 75 % van het totale bedrag recupereren. Om de maximumleeftijd te berekenen, gebruik je de verjaardag van je kind. Als je een vakantiestage van augustus 2021 aangeeft en je kind 14 jaar werd op 1 september 2021, kan je de stages van de maand augustus 2021 dus nog aangeven.

Wil je jouw aangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën? Dat is alleen mogelijk op afspraak via het nummer 02/575 56 66.

 Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Houd je identiteitskaart bij de hand en bel om een afspraak te krijgen.
  • Een medewerker zal je op de dag van de afspraak bellen om je aangifte samen in te vullen. Vervolgens ontvang je per post een document om te ondertekenen en terug te sturen om je aangifte te vervolledigen.

Bel zo snel mogelijk (zelfs als je jouw aangifte nog niet hebt ontvangen) om zeker een afspraak te krijgen op een passend moment.

Je kan tot en met 29 juni bellen om een afspraak te maken. Daarna zal dat niet meer mogelijk zijn.

Een afspraak op één van de kantoren is ook mogelijk, indien gewenst.

Hulp bij het invullen van de aangifte is niet bedoeld voor zelfstandigen of voor mensen die hun werkelijke kosten aangeven.

BRONNEN: Wikifin en FOD Financiën