MINNELIJKE INVORDERING

Wat je moet weten over de minnelijke invordering van consumentenschulden

 Een onderneming kan voor het invorderen van een onbetaalde schuld een beroep doen op een derde instantie. Dit kan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat zijn. Hun tussenkomst kan je niet weigeren, maar ze wordt wel wettelijk geregeld.

De wet bepaalt dat alle incassobureaus, zowel Belgische als buitenlandse, bij de FOD Economie moeten ingeschreven zijn alvorens zij een activiteit van minnelijke invordering mogen uitoefenen. Klik hier voor een lijst met alle ingeschreven incassobureaus. Wanneer een incassobureau niet is ingeschreven bij de FOD Economie, dan mag het ook geen consumenten aanschrijven of contacteren.

Elke minnelijke invordering door een derde instantie (incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat) moet starten met een schriftelijke ingebrekestelling (aanmaning). In deze ingebrekestelling moeten een aantal gegevens worden meegedeeld, waaronder

  • de identiteit van de schuldeiser,
  • het ontstaan van de schuld (factuurnummer en -datum) en
  • een duidelijke omschrijving en verantwoording van de aangerekende bedragen.

Je moet ook een termijn van 15 dagen krijgen om te reageren op deze aanmaning.

Indien je er zeker van bent dat je geen schuld hebt, is het heel belangrijk om een aangetekende brief of e-mail te sturen naar de schuldeiser en de derde instantie waarin je de vermeende schuld duidelijk en gemotiveerd betwist. De wet verbiedt namelijk “het belagen van de consument, wanneer deze uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn schuld heeft betwist”.

Bewaar van alle documenten een kopie, want je kunt die later nog nodig hebben als bewijs.

Facturen verjaren meestal na 10 jaar. In bepaalde gevallen gelden kortere verjaringstermijnen. Ga dus na hoe oud de oorspronkelijke factuur is.

Hoe kom je op voor je rechten?


Modelbrief invordering betwisten op basis van verjaring (DOC, 50 KB)

Modelbrief invordering betwisten op basis van niet-erkend incassobureau (DOCX, 21.73 KB)

Modelbrief betwisting onrechtmatige kosten (DOC, 49.5 KB)

Modelbrief betwisting minnelijke invordering wegens klacht ingediend bij een gekwalificeerde entiteit (DOCX, 22.34 KB)

Wat als het incassobureau niet is ingeschreven?

Verstuur je betwistingsbrief aangetekend en de feiten aan de Economische Inspectie via meldpunt.belgie.be.

En als je geen oplossing bereikt?

Neem contact op met de Consumentenombudsdienst 

Meer informatie:

Wil je meer weten over wat je kan doen bij een aanmaning van een incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder, raadpleeg “Minnelijke invordering onbetaalde facturen (PDF, 222.09 KB)”.

BRON: FOD Economie