DE MAZOUTCHEQUE

Dit weten we vandaag al over de mazoutcheque.

De Mazoutcheque, wat is dat precies? En wat is het bedrag?
• Het gaat om een cheque van 200 euro voor huishoudens die verwarmen met stookolie.
• Deze cheque is een eenmalige en forfaitaire premie. Dat wil zeggen dat het een vast bepaald bedrag is (200 euro dus) dat je in één keer zal ontvangen op jouw bankrekening.
• Je krijgt de 200 euro gestort indien er bij jou tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 minstens één keer stookolie werd geleverd. Bij meer dan één levering in die periode krijg je toch maar eenmalig de mazoutcheque.

Voor wie is de Mazoutcheque?
• De premie wordt enkel toegekend aan ‘natuurlijke personen’ die gedomicilieerd zijn op het adres waar de levering van stookolie tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 plaatsvindt.
• Het domicilie in kwestie moet een eengezinswoning of een appartement zijn. Er wordt één enkele cheque uitgereikt per gezin gedomicilieerd op het leveringsadres.
• Het gaat dus om natuurlijke personen en domicilies. De premie is met andere woorden niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteiten zoals bijvoorbeeld bedrijven en andere vennootschappen) en kan ook niet gebruikt worden voor een mazoutlevering bij een tweede verblijf.

Hoe kan ik de Mazoutcheque aanvragen?
• De Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) ontwikkelt momenteel een online aanvraagmodule en zal zorgen voor de nodige informatie over de aanvraagprocedure.
• Heb je geen internet-toegang? Dan zal je de aanvraag ook op papier kunnen indienen. Je zal je formulier aangetekend moeten opsturen naar de bevoegde instanties. Na de publicatie van de Mazoutcheque-wet in het Staatsblad zal de FOD Economie hiervoor formulieren aan de stookolieverdelers bezorgen. Je hoeft je stookolieleverancier hier nu nog niet om te vragen. Zij krijgen de formulieren waarschijnlijk pas in de zomer.
• Wil je de Mazoutcheque aanvragen? Dan zal je bij je aanvraag een kopie van je factuur, het bewijs van betaling van die factuur via je rekeningnummer en je rijksregisternummer moeten voorleggen. Hou dus alle facturen en betalingsbewijzen van je recente leveringen goed bij. Wanneer de Mazoutcheque-wet in het Staatsblad is gepubliceerd (zomer 2022) en wanneer de aanvraagmodule online beschikbaar is, heb je dan alles bij de hand om je aanvraag voor een financiële tussenkomst in te dienen.
• Je kan de premie pas aanvragen nadat een levering heeft plaatsgevonden (tussen 15 november 2021 en 15 november 2022).

Wie betaalt de premie uit?
• De medewerkers van de FOD Economie zullen de (online) ingediende aanvragen controleren en instaan voor de uitbetaling.
• Om te checken dat je aanvraag helemaal volgens de regels is, kan de FOD Economie aan je stookolieverdeler vragen om bepaalde gegevens te bevestigen.
• Je stookolieverdeler kan de premie van 200 euro zelf niet in mindering brengen van de factuur. Je mag het bedrag ook niet afhouden van de betaling van de leveringsfactuur.

BRON:  Informazout