STOOKOLIEKETELS

Is je stookolieketel aan vernieuwing toe? Je mag vanaf dit jaar enkel nog een nieuwe ketel plaatsen als er in je straat geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen mogen wel.

 In bestaande gebouwen mag je enkel een stookolieketel laten plaatsen, ter vervanging van je oude verwarmingsketel, als er geen aardgasnet in de straat beschikbaar is.

In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) met bouwvergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 mag je geen stookolieketels meer plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Als je wil overschakelen op een meer duurzame verwarmingstechnologie, vergeet dan niet de stookolietank buiten gebruik te stellen, en tijdig je overstap te plannen. Zo kom je niet in de kou te zitten.

Wat je precies moet doen, hangt af van het volume van de tank, het doel, en of de tank bovengronds (niet-ingegraven) dan wel ondergronds (ingegraven) is.

Meer info over het definitief buiten gebruik stellen van een stookolietank vind je hier.

Tip! Sommige gemeenten verstrekken een premie voor de sanering van stookolietanks of organiseren een groepsaankoop voor het buiten gebruik stellen van stookolietanks. Via www.premiezoeker.be of de website van je gemeente, kun je nagaan of dit in jouw gemeente het geval is.

BRON: www.energiesparen.be