FACTUREN: DE REGELS

Alles wat je moet weten over facturen.

Er bestaat geen algemene wettelijke termijn voor alle types facturen. In de praktijk wordt de factuur meestal verzonden na de levering en/of dienstverlening en dit binnen een ‘redelijke termijn’.

Een onbetaalde factuur kan niet eeuwig worden gevorderd.

De schuld De termijn waarin de schuld moet worden gevorderd
Huur 5 jaar (maar indexering na 1 jaar)
Verzekeringspremies 3 jaar
Medische kosten 2 jaar
Aankopen bij een handelaar van alledaagse producten (voedingswaren, kleding …) 1 jaar
Terugkerende facturen: energie, telefoon, water 5 jaar
Werkzaamheden aan onroerend goed 10 jaar
Directe belastingen, autotaks, onroerende voorheffing 5 jaar (maar de belastingautoriteiten kunnen onderzoeken over een termijn van 7 jaar. Het is dus noodzakelijk om uw bewijsstukken gedurende deze 7 jaar bij te houden)
Alimentatie 5 jaar
Hotel- of restaurantrekeningen 6 maanden
Kredieten 10 jaar na het einde van de terugbetaling

De ene factuur die in je bus valt geeft je 15 dagen de tijd om te betalen, de andere twee maanden en nog een ander amper één week. Er is geen vaste wettelijke minimumtermijn voor het betalen van een openstaande factuur. Staat er in de algemene voorwaarden geen termijn, dan geldt het principe dat het bedrag onmiddellijk opeisbaar is. Maar in de meeste gevallen legt de onderneming wel een betalingstermijn vast in de algemene voorwaarden. Ga je hier niet mee akkoord, contacteer dan de onderneming en vraag of je de termijn kunt aanpassen. Indien je er niet uitkomt met de onderneming, kan je de hulp inroepen van de Consumentenombudsdienst.

Voor producten en diensten die voorzien in essentiële levensbehoeften, bestaan er wel een aantal specifieke regels. Zo moet je bijvoorbeeld bij gas en elektriciteit minimum 15 dagen de tijd krijgen om het bedrag te betalen.

De leverancier kan altijd in zijn algemene voorwaarden bepalen dat er kosten verbonden zijn aan de aanmaning. De termijn om te betalen wordt vaak vastgelegd in de algemene voorwaarden samen met de herinneringskosten of intresten die worden aangerekend als je niet op tijd betaald hebt. Herinneringskosten aanrekenen mag dus maar het moet duidelijk vermeld zijn in de algemene voorwaarden.

In de telecomsector is het al verboden om bij de eerste herinnering kosten in rekening te brengen. De daaropvolgende herinneringen mogen niet meer dan 10 euro aan extra kosten met zich meebrengen.

Wanneer je een factuur ontvangt op basis van een afgesloten overeenkomst (bijvoorbeeld aanneming, koop, levering van diensten,…) en je kan je vinden in de vermeldingen van de factuur, dan kan de factuur binnen de termijn vermeld op de factuur, worden betaald.

Het kan echter ook zijn dat je niet akkoord bent met de vermeldingen op de factuur. Bijvoorbeeld : de bedragen op de factuur zijn incorrect; de diensten/werken die werden uitgevoerd en op basis waarvan wordt gefactureerd, werden niet of gebrekkig uitgevoerd; de geleverde producten zijn gebrekkig/beschadigd, .….

In dat geval moet je de factuur “protesteren”.

Want, wanneer je niet protesteert, dan aanvaard je de factuur. Door aanvaarding van de factuur geef je te kennen dat er een overeenkomst bestaat en dat de bepalingen van de factuur inderdaad overeenstemmen met de onderliggende overeenkomst.

Als je een contract afsluit waarbij je akkoord gaat met een elektronische factuur, dan ontvang je geen papieren versie en dan kun je de elektronische factuur niet weigeren. De onderneming moet hierover natuurlijk duidelijk communiceren zodat je hiermee met kennis van zaken kunt instemmen.

Ontvang je normaal gezien een papieren factuur en krijg je opeens een elektronische versie zonder dat je dat expliciet goedgekeurd hebt, dan kun je dat aanvechten. Verder is het ook verboden dat een leverancier eenzijdig de prijs verhoogt louter en alleen omdat je weigert om de facturen elektronisch te ontvangen.

Wat kun je doen als de firma beweert dat de factuur werd opgestuurd, maar je ze nooit hebt gekregen? Kijk eerst na of het opgegeven postadres of e-mailadres correct is. Als dat niet het geval is, dan kun je het bedrijf contacteren om dat te laten aanpassen en vragen of ze de extra kosten willen laten vallen. Kun je geen overeenkomst bereiken, dan kun je de herinneringsbrief met kosten schriftelijk betwisten. Het bedrijf is verplicht hier rekening mee te houden en die motivatie te weerleggen voor ze de kosten kunnen aanrekenen. Lukt dat niet, dan kun je tenslotte nog proberen om tot een oplossing te komen in samenwerking met de Consumentenombudsdienst.

 

BRON: FOD Economie