HERVORMING BELASTING OP INVERKEERSSTELLING & VERKEERSBELASTING

Vanaf 2021 wordt de WLTP-norm de basis voor CO2-uitstootwaarde en bijhorende belasting op inverkeersstelling en verkeersbelasting. Ontdek hier alles over deze nieuwe berekeningswijze.

De belasting op inverkeersstelling en de verkeersbelasting wordt in het Vlaams gewest nu reeds berekend op basis van milieucriteria. Vroeger was dit op het vermogen of de cilinderinhoud. Vanaf 2021 volgt een ingrijpende herziening. De berekening van de uitstoot gebeurt dan volgens de WLTP-norm (WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) en niet langer volgens de NEDC-waarde ( New European Driving Cycle) , die meestal lager ligt.

Die WLTP-berekening van de uitstoot is veel betrouwbaarder, maar leidt tot hogere officiële uitstootcijfers en zou -indien niets werd veranderd aan de formules- tot een aanzienlijke stijging van de verkeersbelasting op Vlaams niveau leiden.

Voor enkele courante modellen zou de BIV en de Verkeersbelasting aanzienlijk stijgen, mocht de formule op zich ongewijzigd blijven maar gewoon gebruik maken van de hogere WLTP-waarden in plaats van NEDC. Zo zou voor een willekeurige Renault Clio op benzine met zes fiscale PK, een NEDC-CO2-uitstoot van 111 en een WLTP-uitstoot van 122 g/km de BIV met € 128 stijgen en de jaarlijkse rijtaks met € 156,81, en zou voor een BMW X5 met tweeliter dieselmotor (NEDC 152g, WLTP 200g) maar liefst € 2.896 aan BIV extra betaald dienen te worden, en € 63,30 aan bijkomende verkeersbelasting.

Om de aanpassing naar WLTP zo budgetneutraal te laten verlopen , wat door Europa voorgeschreven is, worden de berekeningsformules vanaf volgend jaar aangepast.

Nieuwe formule voor BIV

De formule voor de berekening van de BIV, een complex geheel van parameters die het gebruik van de online berekeningstool van de overheid noodzakelijk maakt, wordt als volgt gewijzigd:

Oude formule: (CO2 (NEDC) * f + x) / 246)6 * 4500 + c) * LC

Nieuwe formule : (CO2 (WLTP) * f + q) / 246)6 * 4500 + c) * LC

Dat klinkt nog steeds als Chinees, maar zorgt ervoor dat 70,84 procent van de auto’s volgens de nieuwe formule een lagere BIV zal betalen, terwijl 28,84 procent met een stijging wordt geconfronteerd. Voor 0,32 procent van de auto’s op de markt zou er niets veranderen. De gemiddelde daling wordt becijferd op € 144, de gemiddelde stijging is met € 348 echter een stuk hoger.

Auto’s met een hoge CO2-uitstoot betalen meer, er is vooral een daling bij gezins- en stadswagens.

Ook de berekening van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt aangepast.

In de nieuwe formule wordt de CO2-referentieuitstoot die gebruikt wordt om een bonus of malus toe te passen op het door de cilinderinhoud (Fiscale PK) berekende basisbedrag aangepast, en wordt de waarde van 122 gram vervangen door 149 gram. Zo wordt ook hier rekening gehouden met de gemiddeld hogere uitstoot van wagen waarvan de berekeningen gebeurd zijn volgens de WLTP-norm.

Concreet betekent dit dat zo’n 60,06 procent van de auto’s hun verkeersbelasting zien dalen, dat voor 35,83 procent een stijging volgt en dat 4,11 procent status quo bijft. Gemiddeld is de daling beperkt tot € 6 per jaar en de stijging tot € 10 per jaar.

Tegelijk wordt ook komaf gemaakt met de gunstregimes (lees: belastingvrijstelling) waar wagens op aardgas of met een plug-in hybride aandrijving tot nu recht op hebben, en behouden enkel de auto’s met een nuluitstoot (lees: elektrisch of op waterstof) hun volledige vrijstelling van BIV en verkeersbelasting.

De nieuwe regels zullen enkel van toepassing zijn op nieuwe auto’s. Voor tweedehandswagens blijft de huidige NEDC-waarde met bijhorende formules van toepassing. Voor tweedehandswagens wijzigen de BIV en de verkeersbelasting dus niet.