e-DEPO

e-DEPO maakt het mogelijk om je huurwaarborg digitaal te storten via het onlineplatform MyMinFin. Ontdek hier alles over deze nieuwe onlinetoepassing.

Je kunt gemakkelijk en snel je huurcontract zelf online laten registreren via MyRent. 

Een huurwaarborg wordt meestal bij een bank op een huurwaarborgrekening gestort. Ook de Deposito- en Consignatiekas biedt de mogelijkheid om de huurwaarborg gratis te beheren. Je ontvangt als huurder geen intrest op de gestorte waarborg. e-DEPO is de naam van deze nieuwe online toepassing van het ministerie van Financiën.

Na beëindiging van de huurovereenkomst kan de verhuurder de waarborg vrijgeven zodat de huurder die teruggestort krijgt. Bij eventuele discussies over de vrijgave van de huurwaarborg is het aan de vrederechter om hierover een beslissing te nemen.

Ontdek de volledige procedure in onderstaand filmpje.