OPGEPAST VOOR ENERGIERONSELAARS

Obscure firma’s verkopen klanten via de telefoon dure energiecontracten. Hierbij misbruiken ze de naam van de VREG ( VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt). 

Mensen worden opgebeld door de “Vlaamse Energie Dienst”, de “Dienst Vlaamse Energie” of nog de “Vlaamse Dienst Energiebesparing”. Ook de naam “Vlaamse Beroepsfederatie voor Energie” is al eens opgedoken.

Hierbij proberen de bellers het vertrouwen te winnen van de potentiële klant. Want die denkt dat hij met een neutrale overheidsdienst te maken heeft. Het gaat om agressieve verkooppraktijken waarbij foutieve en misleidende informatie wordt verstrekt. Soms beweren de bellers dat ze samenwerken met de Vreg.

Het doel van de bellers is om contracten voor elektriciteit of aardgas te verkopen. Volgens de Vreg zijn deze contracten duur, ook al zwaaien de televerkopers met hoge kortingen. “Zelfs met deze kortingen blijven de contracten veel duurder dan de goedkoopste aanbiedingen op de markt.”

De Vreg raadt aan om niet op het aanbod in te gaan en vraagt mensen die door deze “Vlaamse Energie Dienst” worden opgebeld, om zoveel mogelijk informatie te noteren en dan aan de Vreg door te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn het telefoonnummer en de naam van de beller, en het bedrijf waarvoor hij/zij zegt te werken. De informatie kan worden doorgegeven via info@vreg.be

Tot slot. Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) is de administratie van de minister van Omgeving en Energie. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is de instelling die als taak heeft het energieverbruik van de overheden in Vlaanderen te verlagen. Beide zijn bestaande publieke instellingen. Ze bellen geen particulieren op om energiecontracten te verkopen.