BELASTINGAANGIFTE 2020

De zomer nadert, hoog tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Iedere belastingplichtige moet jaarlijks het aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen. Deze inkomstenbelasting wordt geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Als je je aangifte voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) invult op papier, moet het ingevulde formulier uiterlijk op dinsdag 30 juni 2020 bij het plaatselijke scanningscentrum van de FOD Financiën toekomen.

Vul je je aangifte online in via Tax-on-web, dan heb je tijd tot 16 juli 2020. 

Indien je de aangifte laat invullen door een boekhouder heb je tijd tot 22 oktober 2020 om je aangifte in te dienen.

Wacht niet tot het laatste moment om je aangifte in te dienen. Als je niet tijdig indient, riskeer je een boete, een belastingverhoging of een ‘aanslag van ambtswege’. Hierbij vult de fiscus jouw aangifte zelf in. Vaak zonder rekening te houden met belastingaftrek of -vermindering. Je loopt het risico (veel) meer belastingen te moeten betalen dan als je je aangifte zelf tijdig invult!

Als je een VVA (voorstel van vereenvoudigde aangifte) krijgt, volstaat het de ingevulde gegevens grondig te controleren. Zijn ze juist en volledig, dan hoef je verder niets meer te doen, je krijgt automatisch je aanslagbiljet. Ga je evenwel niet akkoord met het voorstel van de fiscus, dan moet je het VVA verbeteren via Tax-on-web of via het papieren antwoordformulier. Voor het indienen van de verbeterde versie gelden dezelfde deadlines als voor de gewone belastingaangifte.

De kantoren en infocenters zijn niet toegankelijk voor het publiek tijdens de coronacrisis. Je kunt wel telefonische hulp krijgen. Daarvoor moet je eerst een afspraak maken. Het telefoonnummer staat op de enveloppe van je aangifte. Je maakt best een afspraak zodra je je belastingbrief ontvangt. Na 30 juni wordt er geen hulp meer geboden. Zorg dat je voorbereid bent voor de telefonische hulp. Hou je identiteitskaart bij de hand en al je nuttige documenten voor 2019 (waaronder de gegevens over eventuele inkomsten of vastgoed in het buitenland).

Hier vind je ook hulp:
•raadpleeg de online toelichting
•lees de praktische informatie over de belastingaangifte op de website van de FOD Financiën
•stel je vragen telefonisch aan het contactcenter van de FOD Financiën op 02/572.57.57, elke werkdag tussen 8 uur en 17 uur

Voor vragen over het aanmelden op Tax-on-web met eID, token, itsme of mobiele app neemt u contact op met de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning via het contactformulier ServiceDesk Digitale Transformatie(opent in nieuw venster).
Extra tips

•Controleer of je rekeningnummer juist vermeld is op de aangifte
•Vul je samen met je partner een gezamenlijke aangifte in, vergeet dan niet dat je partner de aangifte ook moet indienen en ondertekenen;
•Voor een simulatie of een anonieme berekening van je belastingen kan je gebruik maken van de tool Tax-Calc.