GELD LENEN IN CORONATIJDEN?

Oplichters zijn momenteel erg actief op sociale media. Ook via e-mail proberen ze volop mensen in de val te lokken.

Misschien heb je ze zelf ook al opgemerkt. Zeer aantrekkelijke aanbiedingen voor een krediet of lening.  Ze bieden je een lage rentevoet, een flexibele looptijd en vragen geen bewijs van inkomen. Uiteraard is dit te mooi om waar te zijn en een gekende vorm van oplichting.

De oplichters richten zich tot mensen die dringend geld nodig hebben. Ga je in op hun aanbod, dan krijg je de vraag om bepaalde bedragen te betalen op een (al dan niet Belgische) bankrekening of via een geldtransfer van een niet-bankinstelling. 

Na die betaling laten de frauduleuze kredietverstrekkers niets meer van zich horen. Daardoor is het onmogelijk of zeer moeilijk om je geld te recupereren. In sommige gevallen gaan de oplichters zelfs nog verder en vragen ze je – na de eerste betaling – om verschillende extra bedragen voordat zij jouw lening kunnen uitbetalen op je rekening.

Loop niet in de val met deze tips:
•Kijk op de lijst van vergunde kredietgevers of in het register van bemiddelaars in consumentenkrediet. Kun je de organisatie niet terugvinden, dan gaat het wellicht om oplichters.
Betaal niets zolang het bedrag van de lening niet op je rekening staat. De dossierkosten en de kosten van het krediet moeten in het jaarlijks kostenpercentage zijn opgenomen en kunnen deel uitmaken van de maandelijkse aflossingen.
•Deel geen persoonsgegevens mee als je niet zeker bent van de identiteit van de kredietgever. (ondernemingsnummer, adres, maatschappelijke benaming, …).
•Een vergunde kredietverstrekker stelt altijd vragen over jouw financiële situatie.
•Let op het taalgebruik van de kredietverstrekker (gebrekkig Nederlands / Frans).

Heb je je toch laten verleiden tot betalen? Maak dan een melding bij het meldpunt van de FOD Economie en dien een klacht in bij de lokale politie.

Voor advies en/of begeleiding rond budget en schulden kan je terecht bij een OCMW of een CAW. Op de website eerstehulpbijschulden.be kan je de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in jouw buurt terugvinden.