CORONACRISIS & TIJDELIJK WERKLOOS

Momenteel worden verschillende termen door elkaar gebruikt. Het is niet altijd meteen duidelijk wat nu bedoeld wordt met tijdelijk werkloos, economisch werkloos, technisch werkloos, werkloos door overmacht…

Waarom spreekt men in het kader van de coronacrisis over ‘tijdelijke werkloosheid’?

Vanaf 13.03.2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Welke werknemers kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

  • arbeiders en bedienden (van de privésector, de publieke sector en de non-profitsector);
  • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendcontract (eventueel hernieuwbaar);
  • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
  • leerlingen die een alternerende opleiding volgen (vooral leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap en met een Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap).

Welke werknemers kunnen niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

  • statutaire ambtenaren
  • studenten

 

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet bij een tijdelijke onderbreking van hun activiteit. Dat is ook het geval voor titularissen van vrije beroepers (advocaten, architecten, notarissen enzovoort).

Heb je als werknemer in tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid?

Van 01.02.2020 tot 30.06.2020 heb je als werknemer onmiddellijk recht op uitkeringen zonder een aantal dagen arbeid in loondienst of gelijkgestelde dagen te hoeven bewijzen (zoals voor werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht).

Leerlingen zijn vrijgesteld van wachttijd en hebben onmiddellijk recht op uitkeringen.

Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?

Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering tijdelijke werkloosheid naar 70% van het gemiddelde begrensde loon (€ 2754,56) gebracht. Naast de werkloosheidsuitkering ontvang je een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

Voor leerlingen is het bedrag van de uitkering forfaitair.