CORONA-MAATREGEL VOOR WATER-, GAS- EN ELEKTRICITEITSFACTUUR

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de coronacrisis, moeten een maand hun water- en energiefactuur niet betalen. 

Wat als de corona-crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand?

De Vlaamse overheid zal in dit geval een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

Wie komt in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de Corona-maatregelen.

Wat indien meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden?

Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan ontvangt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid.

Wat indien het energiecontract niet op naam staat van de werknemer die tijdelijk werkloos is geworden?

Ook in dit geval ontvang je de tegemoetkoming. Ook als je geen rechtstreekse klant bent (bijvoorbeeld omdat de gemeenschappelijke meter in een appartementsgebouw op naam van de syndicus staat of omdat er collectieve verwarming is), ontvang je de tussenkomst. 

Wat als je op stookolie of via een warmtenet verwarmt?

Ook in dit geval ontvang je de tegemoetkoming.

Wat als je een budgetmeter hebt en geen facturen ontvangt?

Ook in dit geval ontvang je de tegemoetkoming.

Hoe verloopt de aanvraag?

De toekenning verloopt automatisch, je hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen. Het bedrag wordt zo snel mogelijk op je rekening gestort.

Wat moet je doen met de water-, gas- en elektriciteitsfactuur die je ondertussen ontvangt?

Alle facturen die je ondertussen ontvangt moeten betaald worden voor de uiterste vervaldatum.  Neem onmiddellijk contact op met je energieleverancier in het geval de betaling van je factuur moeilijk lukt. In dit geval kun je gespreide betaling van je factuur aanvragen.

Voor advies en/of begeleiding rond budget en schulden kan je terecht bij een OCMW of een CAW. Op de website eerstehulpbijschulden.be kan je de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in jouw buurt terugvinden.

Welk bedrag wordt er precies gestort als je in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming?

De tegemoetkoming bedraagt € 202,68 .