SOCIALE MAATREGELEN VOOR PARTICULIEREN TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID-19)

We zetten alle sociale maatregelen die tot nu toe getroffen werden voor particulieren op een rij.

Correcte en recente informatie over het coronavirus (COVID-19) kan je op volgende website vinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid

0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)

e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be

TOESTAND OP 24/03/2020

WATER-, GAS EN ELEKTRICITEITSFACTUUR
De water-,  gas- en elektriciteitsfactuur voor wie technisch werkloos wordt, zal voor één maand door de Vlaamse regering betaald worden. In deze periode van uitzonderlijke maatregelen, zullen geen afsluitingen gebeuren. Klik hier voor meer informatie.

UITHUISZETTINGEN VERBODEN
Zowel op de sociale als op de private huurmarkt zijn uithuiszettingen tijdelijk niet toegelaten. Als een burgemeester beslist dat een uithuiszetting in het kader van een onbewoonbaarverklaring noodzakelijk is, moet hij onmiddellijk een alternatief voorzien.

ONROERENDE VOORHEFFING
De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden pas in september verstuurd. Je krijgt dan tot eind november tijd om deze te betalen.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
VDAB zal een platform aanmaken voor gedeeld beheer, waar mensen in tijdelijke werkloosheid zich kunnen aanmelden voor een job in die sectoren waar nu extra personeel nodig is. 

Mensen in tijdelijke werkloosheid vallen traditioneel terug op 70 procent van hun loon (dat ook nog eens geplafonneerd is). Iedereen in tijdelijke werkloosheid ontvangt per dag € 5,63 extra. Dit komt neer op € 150,00 extra per maand.

VERKEERSBELASTING
De inning van de verkeersbelasting wordt met 4 maanden uitgesteld.

PERSONENBELASTING
Alle Belgen krijgen twee maanden uitstel van betaling voor de personenbelasting.

GEANNULEERDE PAKKETREIZEN
Er is een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator. Voorwaarde is wel dat de reisorganisator een voucher (reischeque) aflevert voor dezelfde waarde die voor minstens één jaar geldig is. Hiermee kan de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten aankopen.

Klik hier voor meer informatie voor reizigers.

TICKETS GEANNULEERDE OPTREDENS EN EVENEMENTEN
De organisator van optredens of evenementen hoeft tijdelijk geen terugbetaling te doen van de tickets wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd. Kan de consument aantonen dat het niet mogelijk is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen kan een terugbetaling van de tickets wel (bijvoorbeeld ziekte, beroepsredenen). Kan het evenement niet op een later moment worden georganiseerd, moet de organisator voldoende tijd krijgen om de terugbetalingen te doen zodat terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

AUTOKEURING
De geldigheid van de keuringsattesten van personenwagens wordt verlengd met vier maanden.

FIETSHERSTELLINGEN
Dringende fietsherstellingen blijven mogelijk. Net zoals bij alle activiteiten geldt ook hier dat social distancing strikt moet gerespecteerd worden, net als de hygiënemaatregelen die zijn opgelegd door de Belgische overheid.

DEURWAARDERS
Lees hier de richtlijnen die werden uitgevaardigd door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.