CORONAVIRUS & VERZEKERINGEN

Hoe zit het met mijn verzekeringen tijdens deze Corona crisis? We maakten een overzicht van de meest voorkomende vragen.

Ben ik als telewerker gedekt door de arbeidsongevallenverzekering?
Jawel. Je hebt bij voorkeur wel een document nodig van je werkgever met volgende info:

  • Goedkeuring om te telewerken
  • Plaats waar je telewerkt
  • Uurrooster van je telewerk

Je bent als telewerker ook gedekt op de weg van je woonplaats naar de school of opvangplaats van je kinderen en omgekeerd. Geef een ongeval zo vlug mogelijk aan bij je werkgever!

Valt een reis die ik geboekt had naar een gebied waar het coronavirus zich heeft verspreid onder de standaard annulatieverzekering?
Nee, enkel als je zelf getroffen bent door het coronavirus voorafgaand aan je vertrek. Opgelet: annulaties omwille van het coronavirus die afgesloten werden sinds het negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken vallen niet onder de annulatieverzekering.

Zijn medische kosten (hospitalisatie,…) door een op reis opgelopen besmetting met het coronavirus gedekt door mijn reisbijstandverzekering?
Je bent meestal gedekt tot een bepaald maximumbedrag vermeld in de polis.

Ben ik via mijn reisbijstand verzekerd voor de kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland?
Bij sommige bijstandsverzekeraars is dit in de standaarddekking en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag. Kijk hiervoor even de voorwaarden van je verzekeringspolis na.

Worden repatriëringskosten door mijn reisbijstandsverzekering gedekt?
Bij de meeste reisbijstandsverzekeraars is dit zo. 

Kan ik een beroep doen op mijn hospitalisatieverzekering bij hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting?
Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden.

Wat met mijn levensverzekering als ik kom te overlijden ten gevolge van het coronavirus?
Als je levensverzekering een overlijdensdekking bevat (wat vaak het geval is in een klassieke levensverzekering, in een schuldsaldoverzekering, een uitvaartverzekering, een groepsverzekering, enzovoort), dan ben je gedekt.

Kan ik een beroep doen op de verzekering Gewaarborgd inkomen als ik arbeidsongeschikt ben door een coronabesmetting?
Je bent gedekt conform de voorziene dekkingsvoorwaarden. Weet wel dat deze verzekering vaak een eigen risicoperiode heeft van 30 dagen. Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen.