INVOERRECHTEN

Wanneer betaal je invoerrechten op goederen die je aankoopt in het buitenland? Wij zochten het uit.

Wie in België een pakje uit een land buiten de Europese Unie ontvangt moet invoerrechten betalen. Let dus goed op als je iets koopt op het internet. 

Wanneer je via internet, per post, per telefoon, … goederen aankoopt in het buitenland, check dan zeker het land van verzending van deze goederen:

  • Douanerechten en btw zijn enkel in het spel voor goederen die van buiten de Europese Unie worden verzonden naar een Europese lidstaat. Binnen de EU zijn geen douanerechten en is de factuur inclusief btw.
     
  • Het land waaruit de goederen IN WERKELIJKHEID worden verzonden staat niet altijd vermeld. De goederen die je online aankoopt, kunnen uit China of uit de Verenigde Staten komen, en je zal dan invoerrechten en/of btw moeten betalen. 

Sommige webshops nemen die kosten op zich. Maar de meeste doen dat niet. Informeer je dus goed, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En als het om bijvoorbeeld drank of tabak gaan, dan betaal je ook nog accijnzen. En het koerierbedrijf rekent ook nog douane-aanbiedingskosten aan!

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (de Douane) is belast met de controle van de goederen die binnenkomen in de Europese Unie (EU) en met de belastingheffing op de goederen. 

Als de waarde van het pakket (zelfs een geschenk) meer dan 150 euro bedraagt betaal je invoerrechten. De btw is verschuldigd op commerciële pakketten die meer dan 22 euro waard zijn. Op zendingen zonder handelskarakter van particulier aan particulier (zelfs een geschenk) die meer dan 45 euro waard zijn, moeten de verschuldigde rechten en belastingen worden betaald.

Invoerrechten worden voor de Europese Unie geïnd. Het tarief is afhankelijk van het product.

Een voorbeeld:
Aankoop van een lederen handtas op een internetwebsite in Hong Kong.
• Waarde : 450 euro
• Invoerrechten : 3 %
• Verzendingskosten : 35 euro
• btw : 21 %
• Kosten voor douaneformaliteiten: 32 euro
Berekening invoerrechten :
• Douanewaarde = factuurwaarde van de goederen
(450 euro) + verzendingskosten (35 euro) = 485 euro
• Invoerrechten = 3% op 485 euro = 14,55 euro
Berekening btw bij invoer:
• Maatstaf van heffing inzake btw = de douanewaarde
(485 euro) + de invoerrechten (14,55 euro)
+ de kosten voor douaneformaliteiten (32 euro) =
531,55 euro
• btw = 21% op 531,55 euro = 111,63 euro

Totaal te betalen :
Invoerrechten (14,55 euro) + btw (111,63 euro) + kosten
voor douaneformaliteiten (32 euro) = 158,18 euro

De douane mag je pakje openen om te kijken wat er in zit. De douaniers doen dat niet alleen om de waarde ervan te bepalen, maar ook om te kijken wat er in zit. 

Alle informatie over vrijstellingen betreffende invoerrechten en btw bij invoer kunnen worden geraadpleegd op
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/pakketten/