BOB

Op 28 november werd de nieuwe BOB-campagne gelanceerd tegen alcohol achter het stuur. De slogan dit jaar luidt “Bob, altijd nul op”, waarmee wordt aangeraden om beter helemaal géén alcohol te drinken als je nog moet rijden. Sommige verzekeraars bieden een extra BOB-waarborg aan bij hun autoverzekering.

De BOB-waarborg zorgt ervoor dat jouw auto verzekerd is wanneer een Bob (Bewust Onbeschonken Bestuurder) jouw plaats inneemt achter het stuur of een ander voertuig dat jij bestuurt als je Bob bent.

Deze waarborg is al dan niet opgenomen in je polis onder de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. De invulling van deze waarborg verschilt van maatschappij tot maatschappij, maar bij de meeste maatschappijen wordt een tussenkomst voorzien voor de materiële schade. Maar er zijn ook maatschappijen die bijvoorbeeld enkel een lichamelijke schadevergoeding voor de BOB voorzien. Bij lichamelijk schade wordt er voornamelijk teruggekoppeld naar de bestuurdersverzekering die je al dan niet kan afsluiten.

Alvorens je bobt, is het belangrijk om te weten of de wagen waarmee je gaat rijden al dan niet full omnium verzekerd is. Is dit niet het geval, dan kan je als BOB best achterhalen of je eigen BA autoverzekering/BA Familiale of de BA autoverzekering van de eigenaar een clausule voorziet voor de BOB. Hierbij is het belangrijk om te achterhalen of de maatschappij spreekt over:

 • Schade door BOB
 • Schade als BOB
 • Schade door BOB én schade als BOB

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten of er in de algemene of bijzondere voorwaarden sprake is van een schadevergoeding met betrekking tot materiële schade of lichamelijke schade. Zoals al eerder werd aangehaald is er meestal sprake van een materiële schade als er een BOB-waarborg is opgenomen in de polis.

Hieronder een overzicht van een aantal veel voorkomende voorwaarden bij verzekeringsmaatschappijen. 

De voorwaarden voor BOB

 • De BOB moet over een geldig rijbewijs beschikken
 • De BOB moet nuchter zijn.
 • Er moet sprake zijn van een vriendendienst, de BOB mag dus geen geld ontvangen voor zijn diensten
 • De BOB moet toestemming gekregen hebben van de eigenaar van de auto om als BOB de wagen te besturen.
 • De eigenaar van de wagen kon zelf niet meer rijden omwille van de alcohollimiet
 • De BOB is niet de bestuurder die vermeld staat op het contract van de autoverzekering of iemand die deel uitmaakt van het gezin (patrimonium).

De voorwaarden voor het traject en het ongeval

 • Het ongeval moet plaatsgevonden hebben op terugweg naar huis, komende van een recreatief avondje uit en bijvoorbeeld niet op de terugweg van een zakenreis
 • Zoals hierboven vermeld, moet de BOB toestemming gekregen hebben van de bestuurder (of van een familielid van de bestuurder) om het gekozen traject af te leggen als BOB
 • Als enkel de auto van de BOB betrokken is bij een ongeval (voorbeeld BOB rijdt tegen een boom en beschadigt de auto) dan moet de politie gebeld worden. De politie zal dan ter plaatse een proces-verbaal opstellen. Als er een derde partij betrokken is (voorbeeld BOB rijdt een auto aan of wordt zelf aangereden door de derde partij) dan moet er een aanrijdingsformulier ingevuld en opgestuurd worden naar de betrokken verzekeringsmaatschappijen.

Andere voorwaarden en beperkingen voor de BOB-waarborg

 • Als je de BOB-waarborg wilt gebruiken, wordt het ongeval mogelijk onderworpen aan een bevraging of analyse
 • Je kan gevraagd worden om een deel van de kosten (een minimum) voor de reparaties te betalen. Omgekeerd bestaat er ook een plafond, zoals hierboven als vermeld werd. Bekijk dus goed deze minima en maxima aangezien deze kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.
 • De verzekeringsmaatschappij kan ook een geografische grens opleggen. Let dus goed op waar (en vooral waar niet) de BOB-waarborg geldig is.