BALLONKREDIET

Jaarlijks lanceert het platform “Dag Zonder Krediet” eind november een campagne. Dit jaar stond het autokrediet en vooral de “ballonkredieten” centraal.

De laatste jaren is het ballonkrediet wijdverbreid. Bedoeling van deze kredietvorm is een lagere maandelijkse afbetaling mogelijk te maken: je betaalt – na een eventueel voorschot – maandelijks maar een beperkt deel van het kapitaal terug (met maandelijkse sommen die tot 50 procent lager liggen dan bij een traditionele financiering), terwijl de laatste maandsom, de ‘ballon’ genoemd, hoger is. 

De aflossingstabel wordt vaak opgesteld in functie van de duurtijd van de autofinanciering. Voor contracten met een duur van maximaal 24 maand is het plan 50/50: 50 procent van de som wordt tijdens de afbetaling ingelost, de overige 50 procent in één keer op het einde. Voor langere contracten verschuift de verhouding naar 70/30: 70 procent tijdens de afbetaling, 30 procent op het einde. Maar de aflossingsformule hangt ook af van het contract. In de meeste gevallen kan de laatste som, de ballon, ook worden betaald door de auto door te verkopen. 

Het venijn zit letterlijk in de staart. Wie het eindbedrag niet kan terugbetalen, is bijna verplicht om een nieuwe wagen met nieuwe financiering aan te gaan. Bijzonder duur en gevaarlijk voor de consument!