GOED AFGEROND

Vanaf 1 december 2019 worden al onze cashbetalingen (muntstukken en biljetten) afgerond.

Bij cashbetalingen worden de totaalbedragen telkens naar boven of beneden afgerond al naar gelang het bedrag het dichtst bij 0 of 5 cent ligt. Voorwaarden zijn dat de betaling gebeurt in het bijzijn van de consument en de verkoper, en dat het te betalen bedrag meer dan 5 cent bedraagt. Online aankopen mogen dus niet afgerond worden.

Handelaars kunnen er ook voor kiezen om de afronding uit te breiden naar alle andere betaalmiddelen. In dat geval wordt de afronding op het totaalbedrag toegepast en moet de handelaar de consument hiervan op de hoogte brengen door de volgende wettelijke tekst op te hangen: “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond.”

Opgelet!
De munten van 1 en 2 cent blijven een wettelijk betaalmiddel. Handelaars mogen betalingen in die muntstukken dus niet weigeren. Enkel de Europese regelgever kan de muntstukken afschaffen.

Raadpleeg https://goedafgerond.belgium.be voor meer informatie over de afronding van cashbetalingen.