IN HET NIEUW: 100 EN 200 EURO

Na de biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro heeft de Europese Centrale Bank (ECB ) de bankbiljetten van 100 en 200 euro vernieuwd.

De vernieuwde biljetten bezitten geavanceerde veiligheidskenmerken. Alles om het de valsemunters lastig te maken. Eén van de meest in het oog springende nieuwe veiligheidskarakteristieken is het zogenaamde satelliethologram waarin kleine  €-tekens zich rond het waardecijfer bewegen. De €-tekens worden duidelijker onder direct licht. In de zilverkleurige band zijn ook het portret van Europa, het stijlmotief en een groot €-teken te zien.

De nieuwe biljetten bevatten een smaragdgroencijfer dat als het kantelt diepblauw wordt. Ook hier zijn €-tekens in verwerkt.

De nieuwe biljetten van 100 en 200 euro verschillen in afmetingen van de oude biljetten van 100 en 200 euro. Beide coupures zijn nu even breed als het bankbiljet van 50 euro. Ze zijn beter bestand tegen enkele extreme omstandigheden zoals vuil, water, hitte en koude en ze zijn minder slijtagegevoelig waardoor ze langer meegaan. Ze passen ook beter in de portemonnee of portefeuille

De nieuwe bankbiljetten worden vanaf nu stapsgewijs in het betaalverkeer gebracht. Dit proces duurt tot 2 jaar. Ondertussen blijven de oude biljetten uiteraard geldig.

Het biljet van 100 euro is het derde meest gebruikte bankbiljet in de eurozone, na die van 50 en 20 euro. Ondanks de toename van elektronische betalingen blijft cash populair.