MOBISCORE

Geraak je van je voordeur binnen enkele stappen of trappen, te voet of met de fiets, tot bij de bakker, de school of de huisarts? Ook de afstand van je thuisadres tot aan de bus, trein, tram of metro overbrug je vlot zonder de auto? Je zorgt alvast voor minder files, lichtvervuiling, geluidsoverlast, geurhinder en een prima Mobiscore.

Ons bewust laten kiezen voor een nieuwe woonplaats waar je zelden of nooit een auto nodig hebt. Daar draait het om. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe lager de mobiliteits- en milieu-impact van je woonplaats. Het is een volledig vrijblijvend initiatief van de Vlaamse Overheid. Ben je, net als wij trouwens, niet van plan om te verhuizen? Wij hebben toch onze Mobiscore gecheckt. Uit nieuwsgierigheid. Het kost geen moeite en je bekomt in enkele seconden het resultaat. Hoe we te werk gingen? Ons adres invullen en hopla: 9,1 op 10. In examentijden een hoopvol resultaat.

De Mobiscore berekent de afstand van elk adres in Vlaanderen naar verschillende soorten voorzieningen: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel.

Meer info via mobiscore.be.