HERBRUIKBARE VERPAKKINGEN

Als klant je eigen herbruikbare verpakkingen meenemen naar de winkel om je levensmiddelen af te halen. Kan dit? Wat zegt de wet?

Je eigen verpakking meenemen naar de winkel om je inkopen in te verpakken. Het is volgens de voedselwetgeving niet verboden maar er zijn wel enkele spelregels.

Je eigen verpakking moet proper zijn en mag geen bron van besmetting van de winkelinfrastructuur vormen.

De verpakking moet geschikt zijn om voeding in te verpakken (een plastic zak die je kreeg bij aankoop van schoenen is niet geschikt, de plastic fles die een wasverzachter bevatte ook niet …).

Een verpakking die geschikt is om levensmiddelen te verpakken kan je bijna overal kopen! Die verpakking draagt het logo van een glas en vork (of dit logo wordt aangegeven op het etiket van het aangekocht product), waaruit blijkt dat het materiaal geschikt is om met levensmiddelen in contact te komen.

Zure voedingsmiddelen mag je niet meenemen in een aluminium verpakking wegens het risico op chemische reactie. 

De winkeluitbater mag je verpakking weigeren als ze niet aan de opgesomde voorwaarden voldoet. Zodra je de levensmiddelen in de aangeboden verpakking hebt ontvangen, ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de in zijn verpakking bewaarde producten.    

Meer informatie? www.favv.be