HET ELEKTRICITEITSPLAN ONTCIJFERD

Hoe lees je het? Wat betekenen de verschillende symbolen? Wij zochten het uit.

Een elektriciteitsplan geeft een duidelijk overzicht van de volledige elektrische installatie van een woning. Je hebt het nodig bij een keuring of certificering. Het bestaat uit twee documenten: een eendraadschema en een situatieschema.

Het loont de moeite om het te leren ontcijferen. Handig als er werken worden uitgevoerd of bij aankoop van een nieuwe woning.

De symbolen op het eendraadschema en het situatieschema staan voor:
•de elektrische apparaten
•de leidingen
•het type stroom (wissel- of gelijkstroom)
•de elementen van de elektrische installatie (automatische schakelaars, aardelektroden, schakelaars …)

Opgelet, zelf symbolen uitvinden is verboden! Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) bepaalt immers precies welke symbolen je moet gebruiken.

In tegenstelling tot het situatieschema houdt een eendraadschema geen rekening met de plaats van het elektrisch materieel in huis. Het eendraadschema is samengesteld uit letters, nummers en specifieke symbolen. Een letter = een elektrische kring. De letters duiden de elementaire elektrische kringen aan waaruit de installatie bestaat.

Eenvoudig gezegd is een elektrische kring het gedeelte van de installatie dat zich tussen twee differentieelschakelaars bevindt (met uitzondering van de laatste kring, die zich achter de laatste differentieelschakelaar bevindt). De cijfers nummeren de aftakpunten De aftakpunten in elke kring zijn genummerd. Een symbool geeft de aard van het aftakpunt aan (stopcontact, elektrische apparaten …).

Op de lijnen kan met symbolen, bijvoorbeeld een schuine lijn, informatie worden toegevoegd over het soort leidingen (inbouw of niet), het aantal geleiders voor elk leidingtype, de plaatsingswijze, enzovoort. Ook de beschermingstoestellen, de schakelaars, de verbindings- en aftakdozen worden weergegeven met symbolen.

Het situatieschema is makkelijker te begrijpen. Het is een plan van de woning waarop elk element van je elektrische installatie met een symbool is aangeduid:

•de elektriciteitsborden
•de verbindings- en aftakdozen
•de stopcontacten
•de lichtpunten
•de schakelaars
•de elektrische apparaten