DE BRANDVERZEKERING

De brandverzekering bestaat uit een reeks verplichte dekkingen. Wij zochten uit hoe het zit met de aanvullende en optionele dekkingen.

Een brandverzekering biedt dekking tegen schade aan jouw woning en/of inboedel. Verzekeraars spreken daarom liever over een woningverzekering.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen ook anderen problemen bezorgen, bijvoorbeeld als jouw waterschade ook bij jouw buurman schade veroorzaakt heeft. In dit geval kun jij aansprakelijk gesteld worden en komt de woningverzekering tussen.

Een woningverzekering biedt een aantal wettelijk verplichte basisdekkingen, maar verschilt voor de rest van verzekeraar tot verzekeraar. Het is dus belangrijk om goed na te gaan welke risico’s al dan niet door de polis gedekt worden.

De dekkingen die verplicht zijn volgens de wet:
– Schade door brand, explosie of implosie
– Schade door een luchtvaartuig
– Schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding met een dier
– Schade door een omgevallen boom op het gebouw
– Schade aan het gebouw na inbraak (soms op voorwaarde dat je ook kiest om je te verzekeren tegen diefstal)
– Natuurrampen (uitgezonderd potentieel overstromingsgebied)
– Aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
– Inslag door bliksem Storm- en hagelschade
– Rook- en roetschade
– Stookolieschade
– Waterschade
– Glasbreuk

De meeste brandverzekeringen breiden die basisdekkingen meestal nog uit tot schade die veroorzaakt wordt door:
– Elektriciteit: inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor ( ontdooiing),…
– Rook of roet
– Waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),…
– Glasschade (bijvoorbeeld veranda, ramen)
– Schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen) na een inbraak of vandalisme (deze dekking geldt soms alleen als ook een optionele dekking diefstal afgesloten is)

Het is mogelijk om aan de brandverzekering verschillende aanvullende dekkingen toe te voegen. Deze aanvullende dekkingen vergoeden niet de schade zelf, maar wel andere kosten naar aanleiding van een schadegeval.

We verstaan onder de aanvullende dekkingen:
– Expertisekosten
– Reddingskosten
– Huisvestigingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
– Kosten om opkomende schade te voorkomen
– Kosten om ergere schade te voorkomen
– Kosten voor het slopen van beschadigde goederen
– Kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
– Kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
– het verhaal van derden: de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden (brand die overslaat naar een andere woning)

Je kan naast de aanvullende dekkingen ook nog kiezen voor een aantal optionele dekkingen:
– Diefstalverzekering
– Verzekering voor een hogere vergoeding wegens onvoorziene kosten …

Als eigenaar wil je jouw woning uiteraard zo goed mogelijk beschermen en is het aangeraden om een brandverzekering af te sluiten die een dekking in nieuwwaarde voorziet. Wanneer in extreme situatie jouw woning helemaal is vernietigd, zal je die moeten heropbouwen. In dat geval zal je geconfronteerd worden met een veel hogere investering dan bij de oorspronkelijke bouw.

Vanaf 1 januari 2019 ben je in Vlaanderen verplicht om een brandverzekering af te sluiten wanneer je een huis, studentenkot of appartement huurt. Je bent ernaast ook verplicht om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Bovendien moet je jouw aansprakelijkheid tegenover derden verzekeren. Aangeraden is ook om jouw inboedel te verzekeren. Je dient als huurder geen dekking in nieuwwaarde te nemen. De dekking in werkelijke waarde is voldoende.

De verplichting is er dus niet voor lopende huurovereenkomsten die voor 2019 werden afgesloten, maar wel voor mondelinge huurcontracten die nog lopen. Dat zijn er niet zoveel, maar ze bestaan.

De prijs van een brandverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: 
– Hogere risico door het gebruik van bepaalde materialen
– Hogere risico op inbraak door afgelegen woonplaats
– Verschillen in dekking en uitbetalingsvergoedingen tussen de verscheidene verzekeraars
– Optionele dekkingen
– Waarde van de woning of het appartement (*)
– Hoogte van de franchise

(*) Om de werkelijke waarde van het verzekerde goed te bepalen, maakt men vandaag gebruik van het evaluatierooster. Zo probeert men onder- of oververzekering te voorkomen.