VLAAMS WONINGHUURDECREET

Vlaanderen heeft een nieuw Woninghuurdecreet. Dat nieuwe decreet geldt voor huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een woning in Vlaanderen.

Het decreet regelt onder andere:

 • de staat van de woning;
 • de duur van de huurovereenkomst;
 • de opzeggingsmogelijkheden;
 • de overdracht van de huurovereenkomst;
 • de onderverhuring;
 • de indexatie;
 • de eventuele herziening van de huurprijs.

Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten.

HUURWAARBORG
De verhuurder kan de huurder vragen om een huurwaarborg te voorzien. Hij mag daarvoor maximaal 3 maanden huur vragen. De huurder mag de waarborg op 1 van deze 4 manieren samenstellen:

 • Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam. Betaalt hij de waarborg cash en zet de verhuurder die niet op een geblokkeerde rekening? Dan moet de verhuurder de interesten aan de huurder betalen, en mag de huurder de waarborg als betaalde huur beschouwen. De huurder moet dat bedrag dan wel zelf op een geblokkeerde rekening zetten.
 • Met een zakelijke zekerheid zoals een kapitalisatiebon of een obligatie.
 • Met een bankwaarborg die het OCMW bij een financiële instelling aanvraagt.
 • Met een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet daarmee akkoord gaan.

Deze 4 mogelijkheden kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Een borgstelling blijft bijvoorbeeld mogelijk, maar kan niet meer gecombineerd worden met een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. De borg zal instaan voor mogelijke huurschade of huurachterstal.

Via dit formulier kan de huurder aantonen dat hij de waarborg heeft gesteld.

Vrijgave

Op het einde van de huur krijgt de huurder die waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. Een borgstelling loopt gewoon af. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Vraagt de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg? Dan moet hij binnen het jaar na het einde van de huur naar de rechter stappen.

Huurwaarborglening

Heeft de huurder het moeilijk om een waarborg van 3 maanden te betalen? Dan kan die vanaf 1 januari 2019 een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

HUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR

Een huurcontract duurt standaard 9 jaar. Er zijn 3 uitzonderingen:

 • een huurcontract van korte duur (3 jaar of minder)
 • een huurcontract van meer dan 9 jaar
 • een levenslang huurcontract (voor het leven van de huurder).

De exacte huurtermijn moet in het huurcontract vermeld staan. Staat er geen termijn in het contract? Of staat een termijn tussen 3 en 9 jaar vermeld? Dan loopt het contract 9 jaar.

Een huurcontract van korte duur kun je 1 keer onder dezelfde voorwaarden verlengen. De 2 contracten samen mogen maximaal 3 jaar duren. Het 2de contract hoeft niet dezelfde duur te hebben als het eerste contract, zolang de totale duur niet boven de 3 jaar uitkomt.

Opgelet! Als huurder en verhuurder voor 1 januari 2019 een huurcontract van korte duur sloten en na 1 januari 2019 onder dezelfde voorwaarden een nieuwe huurovereenkomst van korte duur sluiten, zonder dat de totale duur meer dan drie jaar bedraagt, zal de Woninghuurwet van toepassing blijven. De nieuwe huurovereenkomst moet dan gezien worden als een verlenging van de bestaande huurovereenkomst. 

Als huurder en verhuurder een tweede contract van korte duur sluiten, maar tegen andere voorwaarden of waarbij de totale duur meer dan drie jaar bedraagt, wordt het eerste contract omgezet in een negenjarig huurcontract.

De huurder kan een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. Daarbij moet hij wel een opzeggingsvergoeding betalen. Die bedraagt anderhalve maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar, een maand huur in het tweede, en een halve maand huur in het derde jaar. De verhuurder kan de huurovereenkomst van korte duur niet vroegtijdig beëindigen

Lange duur

Een huurcontract voor meer dan 9 jaar of een huurcontract voor het leven sluit je bij een notaris. Een levenslang contract stopt automatisch wanneer de huurder overlijdt.

VERPLICHTE BRANDVERZEKERING
De kosten door brandschade kunnen erg hoog zijn. Daarom zijn de huurder en verhuurder voortaan verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Als huurder ben je aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij je kan bewijzen dat de brand niet door jouw schuld is ontstaan.

Meer informatie
Je vindt alle informatie over de nieuwe regelgeving op www.woninghuur.vlaanderen