GELEZEN: STRENGERE RICHTLIJNEN VOOR KREDIETGEVERS

Een elektrotoestel op afbetaling kopen? In oktober 2017 hadden meer dan 364.000 Belgische klanten minstens één achterstallige betaling openstaan. In totaal goed voor 3 miljard euro. Hoog tijd voor strengere richtlijnen voor de kredietgevers. 

Een verkoper die consumentenkredieten verstrekt  moet eerst onderzoeken of de lening wel kan afbetaald worden. Inkomsten, personen ten laste, andere lopende kredieten of huurovereenkomsten worden onderzocht. Is de klant niet kredietwaardig, dan moet het krediet geweigerd worden. Bedoeling is om klanten te behoeden voor een grote schuldenberg. 

Voor bedragen vanaf 500 euro moet de consument een extra vragenlijst invullen, die moet worden bijgehouden zolang het krediet niet is terugbetaald. De kredietverstrekker doet daarna een voorstel aan de klant, aangepast aan zijn of haar financiële situatie. Als er redenen zijn om aan te nemen dat de klant het bedrag niet zal kunnen afbetalen, moet de kredietgever het krediet weigeren. Dat is ook het geval wanneer de persoon in kwestie al voor meer dan 1.000 euro aan andere consumentenkredieten is aangegaan.

Kredietgevers mogen naar loonfiches of aanslagbiljetten vragen om een juiste inschatting te kunnen maken. Het is echter niet verplicht. Hierdoor zijn verkopers soms te snel geneigd om een consument op z’n woord te geloven. Er zijn momenteel geen duidelijke sancties als een kredietgever te weinig financiële informatie over een consument verzamelt.

Ons motto: ‘Gemakkelijk krediet? … verslik je niet!’