PREMIES VOOR ENERGIE

Van plan te investeren in energiebesparende maatregelen? Weet dat je in aanmerking komt voor verschillende premies. Stad Brugge, Eandis en Wonen Vlaanderen geven je graag een financieel duwtje in de rug. 

Er bestaan verschillende premies. Voor je een premie aanvraagt, is het belangrijk deze goed te bekijken. Sommige kan je combineren, andere niet en ook de bedragen verschillen. Afhankelijk van jouw plannen kan de ene premie voordeliger zijn dan de andere. Ook hier is ‘Vergelijk je rijk!’ van toepassing.

Stad Brugge: opknappremie

Deze premie wil eigenaars of huurders van een woning die minstens 40 jaar oud is financieel ondersteunen om te voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Wat er in aanmerking komt en wat de andere voorwaarden zijn, vind je hier.

De premie bedraagt maximum 5000 euro en kan je één keer om de 10 jaar aanvragen.

P.S.: Woon je niet in Brugge, dan kan je deze premie niet aanvragen. Informeer bij je eigen stad of zij soortgelijke initiatieven aanbieden.

Eandis: meerdere premies mogelijk

De Vlaamse netbeheerders zijn vanuit de Vlaamse overheid verplicht om energiebesparing bij hun klanten te stimuleren. Zij bieden meerdere premies aan voor energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van nieuwe beglazing, het isoleren van de zolder… Alle premies worden op deze website vermeld.

De Vlaamse renovatiepremie

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie dient de woning – gelegen in het Vlaamse Gewest – minstens 30 jaar oud te zijn en mag je geen andere eigendommen hebben. Welke werken in aanmerking komen en de precieze voorwaarden vind je via deze link.

De renovatiepremie bedraagt maximum 10.000 euro.

De Vlaamse verbeteringspremie

Je kan recht hebben op deze premie indien je specifieke verbeteringswerken aan de woning uitvoert of indien je verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen plant. De woning dient minsten 25 jaar oud te zijn en de werken moeten onder één van volgende categorieën vallen: dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken.

Het maximumbedrag van deze premie ligt per bouwonderdeel vast. Meer info vind je hier.